Implementační služby pro systém InTouch CRM

Zákaznické úpravy jsou možné

Systém InTouch CRM se snažíme vyvíjet tak, aby byl maximálně užitečný i bez složité implementace. Menší společnosti mohou prostě vzít řešení tak, jak je a začít pracovat. Každá firma má však svůj obchodní model a způsob práce zcela unikátní. Proto je třeba nabídnout systém, který je víc, než jen pouhý krabicový software.

V průběhu let, které vyvíjíme naše řešení jsme vybavili InTouch CRM unikátním systémem tzv. zásuvných modulů, které dovolují dodávat přizpůsobená řešení našim zákazníkům. Pokaždé, když klient přijde s nestandardním požadavkem, jsme většinou schopni vyhovět.

Jako příklady větších řešení, které jsme realizovali, můžeme uvést:

  • Řízení velkého obchodního týmu pro společnost zabývající se přímým prodejem zboží, včetně logistiky odbavování objednávek. Řešení zahrnovalo unikátní tiskové sestavy, počítání provizí obchodníkům, integraci na SMS bránu, podporu sběru informací pracovníky v terénu, podporu call-centra a další funkcionalitu.
  • Řešení interní agendy společnosti, která prodává typové projekty rodinných domů. Systém InTouch CRM převzdal kompletní agendu objednávek projektů, je velmi úzce propojen s webem společnosti, poskytuje dokonalý přehled o historii zákazníka a to včetně jeho návštěv na webu firmy.
  • Dražební a aukční společnost využívá InTouch CRM pro evidenci všech dražených věcí a souvisejících dokumentů. Informace jsou online propojeny s webem, což znamená, že změna v CRM se okamžitě projeví na webových stránkách firmy.

Do portfolia společností, kterým jsme CRM úspěšně implementovali patří také IT firmy, výrobní společnosti, montážní firmy, obchodní společnosti prodávající tepelné čerpadla, informace ve stavebnictví, zahradní techniku, potraviny, tiskové stroje nebo třeba automobily.

Jak implementujeme CRM

Nasazení systému u vaší společnosti provedeme v několika krocích. Tím úplně prvním je podrobné seznámení s tím, co děláte, jak to děláte a co vás motivuje ke změně (v tom to případě k pořízení nového informačního systému).

Když víme, "kde vás to pálí", navrhujeme řešení. Vždy se snažíme maximálně využít nástrojů, které už v CRM systému máme, abychom minimalizovali množství programátorských úprav. Tam, kde je to nutné (a ekonomicky ospravedlnitelné), navrhujeme konkrétní programátorské úpravy.

Vždy se ptáme, co chcete, aby do CRM vstupovalo, jaká data chcete uchovávat. Řešíme, jak chcete informace zpracovávat a konečně také výstupy, jinak řečeno "co chcete z CRM dostat". Vy řeknete, jaké informace potřebujete zpracovávat a my navrhneme, jak to technicky provést, aby se z informací dalo v budoucnu dostatečně těžit.

Dva přístupy ke změně

Obecně se dá říct, že jde změna ve vaší organizaci provést dvěma způsoby: naráz nebo postupně. V prvním případě je řešení podrobně připraveno "na papíře", pak naprogramováno a pak zavedeno formou náhle akce typu "kulový blesk". V druhém případě se ke změnám přistupoje v postupných logických krocích.

Oba způsoby mají své pro a proti, ale obvykle spíše doporučujeme druhý (postupný) přístup. Důvody, proč tak činíme, by se daly shrnout následovně:

  1. Tréning lidí - pracovníci dost často nejsou schopni absorbovat obrovskou změnu naráz. Je pro ně přijatelnější, když je vytrénujete po logických krocích. Nejprve základy - adresář kontaktů, sdílení informací. Pak zavedení správy příležitostí a vyřizování poptávek, atd.
  2. Plýtvání - pokud vymyslíte velkou změnu (velký systém) takříkajíc "na papíře", určitě všechno nevymyslíte dobře. Budete například automatizovat procesy, které si to nezaslouží, vytvářet tiskové výstupy, které nebudete číst. Z důvodů minimalizace plýtvání je dobré implementovat do systému jen to, co opravdu potřebujete. Jenže, to co opravdu potřebujete, často nevíte na začátku. Teprve praxe vám napoví, co je důležité.
  3. Rozložení nákladů - při postupném zavádění změn vydáváte prostředky na implementaci postupně. Může se zdát, že ve finále utratíte více, ale může to být právě naopak. Vemte v úvahu, že vaše menší kroky budou více promyšlené a uděláte méně chyb (tím myslíme, že nám zadáte jen takovou práci, kterou opravdu potřebujete a je pro vás přínosem).

Implementace změn a peníze

Každého našeho klienta zajímají peníze až na prvním místě. Proto bychom rádi řekli pár vět o finanční otázce implementace CRM systému. Vaše požadavky na nás mohou být různě náročné.

Drobnější požadavky v rozsahu několika málo hodin s většinou realizují v hodinové sazbě. Na začátku realizace od nás dostanete hrubý odhad délky prací a ceny. Odhad je opravdu hrubý, protože u malých požadavků může o hodinu delší práce znamenat zvýšení ceny třeba o 20%. Příkladem takových požadavků může být tisk statistického výstupu nebo třeba automatické odeslání e-mailu při určitém stavu v systému.

Náročnější požadavky, jejichž délka se obvykle měří ve dnech a nikoliv v hodinách. U takových požadavků je často požadována fixní cena a přesný odhad. Takový odhad (přesná nabídka) je samozřejmě možné vypracovat, nicméně je třeba si uvědomit, že zákazník se požadavkem na fixní cenu připravuje o možnost významně vstupovat do projektu v průběhu jeho realizace.

V mnoha ohledech se jeví výhodně projekt realizovat na bázi technik agilního vývoje. Zákazník dostane na začátku hrubý odhad objemu prací. Není tlačen k tomu, aby dodal super-přesné zadání. Může značně vstupovat do průběhu prací, vymýšlet nové požadavky nebo rušit staré. Nevýhodou je, že klient na začátku nezná přesnou cenu, nicméně nakonec vždy zaplatí jen to, co požadoval. Dostane podrobný seznam prací, protože každý požadavek a každé hodina strávená na projektu se eviduje.