« zpět

Změna ve fungování práv u aktivit v CRM

V nové verzi 5.6 sjednocujeme způsob řízení přístupových práv k aktivitám (tj. úkoly, události a komunikace). Pokud jste administrátorem uživatelů ve vašem CRM, doporučujeme věnovat pozornost tomuto článku.

TL;DR

Po přechodu na InTouch CRM verze 5.6 nebo vyšší si prosím zkontrolujte viditelnost aktivit (události, úkoly a telefonáty/komunikace) pro uživatele, kteří mají mít omezený přístup. Změnili jsme logiku fungování práv.

Přístupová práva

Fungování práv v InTouch CRM se vyvíjelo postupně tak, jak systém rostl. Poslouchali jsme požadavky zákazníků a vylaďovali řešení do podoby, kterou teď všichni používáte. Bohužel jsme se dostali do stavu, že přístupová práva ke kontaktům v adresáři byla řízena jinak, než práva k e-mailům a obojí bylo zase jinak, než práva úkolům nebo událostem.

To způsobovalo problémy nám, protože jsme museli udržovat kód pro zůzné způsoby řízení (a vyznat se v tom), ale také našim uživatům, kteří byli občas zmatení z toho, že přístup k úkolům je řízen jinak, než přístup k telefonům. Rozhodli jsme se, že je třeba fungování práv více sjednotit a počínaje verzí 5.6 jsme udělali první krok - práva k událostem (schůzky v kalendáři), úkolům a komunikacím jsou řízena jednotně a sdílí nastavení v profilu uživatele.

Současně jsme z tabulky, která slouží k přiřazení práv v užvatelském profilu, odstranili kombinace práv, které nedávaly velký smysl. Například bylo možné zakázat vlastníkovi záznamu, aby jej viděl (nenapadá nás praktické využití takové restrikce). Nastavení práv je nyní řízeno maticí, která vypadá takto:

Další informace naleznete zde.