« zpět

Nedělejte pořádek uprostřed chaosu

„Tak jsme automatizovali důležitý proces v našem oddělení. Nový systém měl odstranit spoustu papírování, zrychlit rozhodovací proces, omezit neustálé hledání informací, ale nějak to nefunguje. Lidi chtějí všechno dělat postaru a tvrdí, že jim nový systém nic nepřináší.“

„Tak v čem je problém?“ Ptám se netrpělivě a začínám tušit, jakou asi dostanu odpověď.

„Je to v tom, že bychom občas potřebovali systém obcházet. Ono to funguje dobře, ale pak najednou přiběhne šéf a řekne, že máme důležitého zákazníka, který potřebuje rychle něco vyřešit. Nemáme čas dělat obvyklé schvalovací kolečko. Náklady nestihneme rychle propočítat a rovnou se to pustí do výroby. Nový systém předpokládá, že všechno pojede podle popsaného procesu a žádné výjimky netrpí. Takže vezmeme staré dobré papírové formuláře ze šuplíku a udělá se to postaru.“

„Takže vlastně některé věci nejdou přes systém a je v tom guláš, co?“ Chápavě přikyvuji.

„No to ne! Výrobní ředitel podle databáze v systému kontroluje průběh práce takže to pak dodatečně přepisujeme z těch papírů do počítače. Asi 20 % všech případů děláme dvakrát. Jednou na papíře a pak znovu do systému, aby se vlk nažral.“

Nastala krátká pauza, ve které jsem přemýšlel, co mělo být jinak.


Ukázka výše popisuje jednu z příčin, proč občas selhávají implementace informačních systémů ve firmách a nebo proč není dosaženo výsledku, který byl očekáván, což je vždycky buď snížení nákladů a nebo zlepšení produktivity práce.

Pokud máme ve firmě proces, který je příliš zatížen spoustou výjimek, nemůžeme jej jednoduše automatizovat bez minimalizace těchto výjimek. Papír a lidé se s výjimkami obvykle jakž takž vypořádají, ale s informačním systémem je to mnohem horší. Autoři těchto systémů jistě potvrdí, že ošetřovat výjimky, které se v praxi objevují, konzumuje většinu času potřebného na vývoj řešení.

Chceme-li tedy automatizovat procesy zaváděním nových informačních systémů, musíme se tedy nejdříve zabývat výjimkami, se kterými se stávající proces potýká. Při diskusi s pracovníky je třeba dávat pozor na věty, jako např.:

  • Děláme to takhle, akorát když ....
  • Stačí nám tyto údaje, akorát Franta potřebuje ještě tohle.
  • Když zrovna nehoří termín, tak používáme toto.
  • Většinou už podklady přicházejí potvrzené.

Výjimky mohou vytvořit ve firmě docela slušný chaos a navrhneme-li dokonalý systém, který bude předpokládat fungování v dokonalém prostředí, může se zavádění systému zvrhnout v noční můru.

S každou výjimkou, se kterou se setkáme, musíme naložit tak, že se ji nejprve pokusíme odstranit. To znamená, že se můžeme ptát:

  • Je nutné, aby tyto výjimky nastávaly?
  • Není to náhodou výjimka, která se týká jenom zanedbatelného procenta zákazníků?
  • Lze výjimku odstranit použitím standardnějšího postupu? atd.

Pokud se výjimku nepodaří odstranit buď změnou procesu, který automatizujeme a nebo změnou navazujících procesů, pak musíme výjimku podporovat i v implementovaném informačním systému. Jelikož implementace výjimek stojí značnou energii, musí se vždy vážit jestli je vhodnější je řešit mimo systém nebo je implementovat do systému a nebo změnit fungování firmy natolik, aby nenastávaly.

Nejvíce výjimek do systému fungování firmy zanášejí Vaši vlastní zákazníci. To jsou oni, kteří potřebují dodávané služby pokaždé trochu jinak a většinou okamžitě. Své zákazníky bohužel eliminovat nemůžete, ale můžete se pokusit je efektivně řídit.