« zpět

InTouch CRM a podpora Google map

V nejnovější verzi InTouch CRM je připravena integrace s mapami Googlu. Systém podporuje zobrazení vyfiltrovaných kontaktů v mapě. Pro každou adresu se zobrazí zapíchnutý špendlík. Obchodníci mohou tuto funkci využít pro plánování svých cest.

CRM průběžně počítá zeměpisné šířky a délky pro všechny adresy v databázi, takže samotné zobrazení mapy je rychlé. Nutno však upozornit, že pro velké databáze může trvat delší dobu, než systém spočítá všechny pozice. To je dáno náročností výpočtu a omezením mapové služby.