« zpět

Přehled novinek verze 6.6

Souhrn významnějších úprav v systému od verze 6.5.

Uvolněné úpravy systému InTouch CRM

Automatické zahrnování aktivit do kampaně

Aplikace nyní umožňuje u kampaně určit, jestli se aktivity s kontakty v kampani budou automaticky zahrnovat do kampaně. Např. pokud máte kontakt v kampani a naplánujete s ním schůzku, aplikace tuto schůzku může/nemusí přiřadit ke kampani podle aktuálního nastavení. Aktivity se přiřazují pouze ke kampaním, které jsou aktivní a z nich se vybere vždy nejnovější kampaň (v případě, že je kontakt ve více kampaních).

Zpomalování aktivace poštovního účtu

Byla zrušena deaktivace poštovního účtu při dlouhodobém detekování chyb u stahování/odesílání pošty. Místo toho se aktivace poštovního účtu, který vykazuje chyby, postupně zpomaluje až k frekvenci stahování/odesílání 1x denně. Jakmile uživatel upraví/přeuloží nastavení poštovního účtu, tak se opět přepne do výchozí frekvence. Pokud CRM zjistí chyby u poštovního účtu, je uživatel varován informačním textem v sekci E-mail.

Snadnější přidání kontaktu do kampaně

V záložce Kampaně při otevřeném formuláři kontaktu je nová volba pro přidání daného kontaktu do kampaně. InTouch CRM nabídne pro přidání jen ty kampaně, které jsou aktivní a ve kterých ještě kontakt není.

Automatické ukládání rozpracovaného textu

CRM automaticky ukládá obsah polí s formátovaným textem (HTML) u hlavních typů záznamů (Problém, Produkt, Nabídka, Předloha, Hromadný email, Znalost, Dokument ve správci obsahu). Pokud dojde k pádu prohlížeče/CRM, aplikace nabídne při dalším otevření záznamu obnovu rozpracovaného textu.

Vylepšení hromadných SMS

Přepracován modul hromadných SMS. Nově podporuje přehled již rozeslaných dávek. Grafy a statistiky k jednotlivým hromadným rozesílkám. Možnost přerušení rozesílání. Informaci o celkovém počtu SMS před začátkem rozesílání. Prokliky ze statistik na kontakty.

Potvrzení o přečtení pošty

Potvrzení jsou ve výchozím stavu vypnuta, lze je zapnout v nastavení poštovního účtu.

Opravena kontrola kontaktů v insolvenčním rejstříku
Generovaný název předlohy

U předlohy lze určit název souboru předlohy, který se použije při vložení vygenerované předlohy do e-mailu nebo jiného exportu z CRM.

Podpora Microsoft Office 365 Oauth autorizace

Podpora stahování/odesílání e-mailů přes Office365 poštovní účty, které vyžadují OAuth autorizaci.

Automatické promazávání konceptů

Po 30 dnech se mažou ve složce Koncepty e-maily, které nejsou označeny jako šablona.

Filtrování v podzáložkách

Podzáložky (zobrazené u otevřeného záznamu) podporují základní filtrování přes záhlaví - podobně jako agendy.

Sdílené oblíbené e-mailové adresy

Možnost sdílet oblíbené e-mailové adresy mezi uživateli CRM

Rozšíření poštovního účtu o pole „Odesílat e-maily“

Přidána možnost povolit/zakázat odesílat e-maily pro daný poštovní účet.

Vylepšená komponenta nahrávání souborů

Vylepšená komponenta podporující náhledy nahrávaných souborů a možnost nahrát i obsah schránky.

Opravena chyba slučování kontaktů

Opraven problém při slučování rozdílných typů kontaktů (Společnost/Živnostník/Fyz. osoba).

Chyba ve vyhledávání

Opravena nemožnost vyhledávat nepřístupné kontakty, když je aktivována volba v nastavení: „Kontakty bez přístupových práv lze vyhledávat“.

Řazení agendy podle kódu

Možnost řadit agendu podle prvního sloupce, kliknutím na záhlaví prvního sloupce se agenda seřadí dle kódu. Vzhledem k tomu, že CRM přiděluje kódy sekvenčně (po jedné nahoru), lze tímto způsobem velmi rychle seřadit záznamy podle toho, jak byly vloženy do databáze.

Nová záložka Členství v Adresáři

Záložka zobrazuje přehled členství mezi nadřazenými a podřazenými kontakty v CRM. Umožňuje hromadně měnit atributy jak nadřazeného/podřazeného kontaktu tak i samotné vazby členství; přidávat/odebírat z kampaní a filtrovat kontakty na základě členství mezi nimi.

Aktualizované načítání údajů z ARESu

Vyhledání informací o kontaktu (z ARESu) bylo aktualizováno z důvodu změny samotné služby ARES.

Zobrazení ceníků produktů v agendě

V agendě produktů lze nyní zobrazit sloupce ceníků.

Problémy rozšířeny o Vztahuje se k záznamům

Z vyfiltrovaných problémů si lze nově vyfiltrovat kontakty, osoby, objednávky nebo příležitosti.

Nový způsob vykreslování formuláře kontaktu

Aplikace obsahuje nový algoritmus vykreslení formuláře kontaktu. Pro nás vývojáře to znamená snadnější vývoj v budoucnosti a uživatelé mohou ocenit některou z těchto výhod: tlačítka pro uložení jsou vždy na obrazovce; je možné najednou zobrazit všechna skrytá pole; formulář podporuje členění do záložek.

Sjednoceno přihlášení do CRM s přihlášením do extranetu

CRM automaticky detekuje, jestli přihlašovací údaje vkládané do přihlašovacího okna patří uživateli nebo zákazníkovi a podle toho automaticky zobrazí příslušnou zónu aplikace.

Stránkování v seznamu poznámek

Poznámky k záznamům (zobrazené v bočním panelu) mají k dispozici tlačítka pro stránkování. Oceníte, pokud píšete větší množství poznámek a potřebujete se dostat ke starším zápisům.

Tolerance úhrad a označování stavu faktury

V Nastavení / Aplikační nastavení je možné nově nastavit „peněžní“ toleranci ve výchozí měně aplikace.

V případě, že rozdíl splacené a požadované částky faktury bude menší nebo roven nastavené toleranci, tak bude faktura označena jako „Splacená“.

Tato tolerance se zároveň používá při přiřazování plateb z bankovního výpisu.

Pro doklady evidované v zahraniční měně, je nastavená tolerance přepočítána (podle nastaveného kurzu) do měny dokladu a až poté se provede porovnání, zda je rozdíl částek v toleranci.